Radovan Gunár-SHOPGSM

Jána Hollého 883/18

Trenčín, 911 05

Mob.: +421 (0)949 303 054
e-mail: info@rgshop.sk

www.rgshop.sk

www.nemamsignal.sk

www.GSMarena.sk

IČO: 33192871
DIČ: 1032733108
IČ DPH: SK1032733108

Bankové spojenie: ČSOB

IBAN: SK05 7500 0000 0040 0965 8886

BIC (SWIFT) CEKOSKBX